Delovi za plugove

Delovi za plugove


Nudimo delove za plugove od termički obrađenog bormanganskog čelika. Delovi sa oštricom se mogu kupiti i u samooštrećoj izvedbi.
Plug je sprava za osnovnu obradu zemljišta, tačnije oranje, i predstavlja jedan od najvećih poljoprivrednih pronalazaka u istoriji. Prve plugove vukli su ljudi, kasnije su to radile životinje poput konja i volova, a danas u modernoj poljoprivredi oranje se vrši pomoću traktora.
Oranje je sastavni deo bilo koje vrste biljne proizvodnje, a dobra i pravilna obrada zemljišta je osnova za uspeh. Primarna svrha oranja je da se prevrne gornji sloj zemljišta. Prevrtanjem se zakopavaju korov i ostaci prethodnih useva kako bi se razgradili, a na površinu dolaze hranljive materije.
Danas postoje različite vrste plugova, ali najčešće se koristi raoni plug. Delovi raonog pluga su: raonik, vrh raonika, plužna daska i umetak, plužne glave i nosači, plaz, predplužnjak i peraja. Svaki od navedenih delova ima značajnu ulogu u radu, a da bi plug vršio kvalitetno oranje svaki deo mora biti u ispravnom stanju i pravilno  naštelovan.
Delove za plugove možete pronaći u našem shop-u i poručiti ih online. Ukoliko niste sigurni koji model je vama potreban, možete nas kontaktirati i posavetovati sa našim stručnim osobljem.

RAONIK (lemeš)
Raonik je jedan od najvažnijih delova, tokom oranja trpi skoro 50% svih otpora i zato njemu morate posvetiti više pažnje. Kod samooštrećih raonika, gornja strana oštrice napravljena od mekog materijala koji se u toku oranja brže troši i na taj način raonik ostaje uvek oštar.
U našoj ponudi možete pronaći raonike najboljih proizvođača poput: Vogel&Noot, Uzel, Lemind, IMT, Leopard, Lemken, Kuhn, Olt, Kverneland, Regent. Možete birati između tipova: S(samooštreći), K(za kovanje), PK(sa promenjivim kljunom). Imamo i desne R, i leve L raonike.

PLAZ (zboj)
Pravougaona čelična ploča na donjem delu kozlaca uz zid brazde. On prima bočne sile i sprečava pomeranje plužnog tela prema neoranom delu. Kraj plaza se najviše troši, pa su česti plazovi sa izmenjivom petom (pomoćnim plazom).
U našoj ponudi možete pronaći plazeve najboljih proizvođača poput: Lemken, Kuhn, Olt, Kverneland, Vogel&Noot, IMT, Leopard.

PLUŽNA DASKA
Mogu biti jednodelne ili dvodelne: prednji deo „grudi“ i zadnji „krilo“. Izrađuje se od bormanganskog čelika, sa termičkom obradom koja obezbeđuje potrebnu  elastičnost, i veliku otpornost na habanje,i da bi se sprečilo lepljenje zemlje na površinu daske tokom rada. Postoje četiri osnovna tipa plužnih dasaka: cilindrična daska, poluspiralna daska, spiralna i kulturna.
U našoj ponudi možete pronaći plužne daske najboljih proizvođača poput: Vogel&Noot, IMT, Leopard, Kverneland.

UMETAK DASKE (grudi daske)

Služe da zaštite dasku, preuzimajuće na sebe najveći deo habanja daske. Njihovim redovnim menjanjem čuva se glava i krilo daske.  U našoj ponudi možete pronaći umetke za daske najboljih proizvođača poput: Lemken, Kuhn, Olt, Kverneland, Vogel&Noot, IMT, Leopard.

PLUŽNA GLAVA (kozlac)
Vezuje raonik, plužnu dasku i plaz sa ramom pluga. Deo kozlaca na koji se vezuju plužna daska i raonik naziva se sedlo. Ono je izdubljeno prema zakrivljenosti raonika i daske. Sa suprotne strane  je mesto za pričvršćivanje plaza, na tom delu sa unutrašnje strane kozlac se vezuje za ram uz pomoć zavrtnjeva.
U našoj ponudi možete pronaći umetak plužne daske najboljih proizvođača poput: Lemken, Olt, Kverneland, Vogel&Noot, IMT, Leopard.

PERAJA (deflektor, ili pero)
Čelični dodatak koji se sa zadnje strane vezuje za gornju stranu plužne daske. Pero nastavlja rad plužne daske – oblikovanje izorane plastice.
U našoj ponudi možete pronaći peraja najboljih proizvođača poput: Kverneland, Vogel&Noot, IMT, Leopard.

PRETPLUŽNIK
Pretplužnik je sličan plužnom telu, samo je manji i nema plaz. Pretplužnik se postavlja na 25-30 cm ispred vrha glavnog plužnog tela. Korišćenjem pretplužnika gornji sloj plastice sa biljnom masom se reže i baca na dno brazde, a plužno telo tad bolje drobi plasticu. U našem shopu možete pronaći daske za predplužnik, držače predplužnika, nosače predplužnika, raonike za predplužnik.
U našoj ponudi možete pronaći delove predplužnika najboljih proizvođača poput: Kverneland, Vogel&Noot, IMT, Lemken, Kuhn.

NOSAČI PLUŽNIH GLAVA (vrat)
U našoj ponudi imami nosače plužne glave za plugove  Vogel&Noot.

Cene su maloprodajne. Za veće količine ili veleprodajne cene možete nas kontaktirati

Prikazujem 1–12 od 225 rezultata