Poljoprivredne mašine

Germinator

Germinator je kompleksni setvospremač, namenjen za kvalitetnu i ekonomičnu predsetvenu pripremu zemljišta.

U jednom prohodu sprovodi kompletnu operaciju pripreme površinskog sloja zemljišta za setvu. Sa samo jednim prohodom obrazuje odličnu setvenu posteljicu (ujednačene, tačne, podešene dubine) i fino usitnjeni gornji sloj za ulaganje semena.

Germinator ima na kraju obrade valjak,koji blago pritiska pripremljeno zemljišteda bi se postigla ujednačena dubina setve, i da se smanji gubitak vlage putem isparavanja.

Kvalitetnom pripremom i postavljanjem dobrih uslova može se znatno povećati prinos kod useva kao što su: kukuruz, žito, ječam, soja, šećerna repa, luk, itd.

HUĐIK GERMINATORI su robusne izrade, što omogućava velike učinke u radu i izrađuju se od kvalitetnih materijala, time se garantuje dugovečnost uz minimalne troškove održavanja.

GERMINATOR je sastavljen od: masivne osnovne grede, ramske konstrukcije, radnih tela (S opruga),i rotora za usitnjavanje, valjka, i kao dodatna oprema se nudi i ravnajuća letva.

Ukoliko je veći model poseduje dva ili više krila, koja se hidraulično sklapaju, lako, bez dodatnog alata i bez izlaženja iz kabine traktora.

Ramske konstrukcije nisu kruto vezane za osnovnu gredu mašine, već se slobodno kreću oko horizontalne šipke, što im omogućava savladavanje neravnosti terena.

Podečavanje dubine rada je jednostavo: podešavanjem visine ramske konstrukcije moguće je podesiti dubinu od 2 do12 cm.

Prstenasti valjci su se jako dobro pokazali u radu, nisu skloni zagušivanju. ijanje zemlje je takav da se iza njega moše sejati i sa klasičnom sejalicom sa raonicima.

Germinator može da bude opremljen sa daskom za ravnanje, koji ima dva položaja za podešavanje napadnog ugla. Nalazi se iza radnih tela pritisnuta je oprugama za optimalno držanje visine.

Razlike imeđu klasičnog SETVOSPREMAČA I GERMINATORA

GERMINATOR daje bolje usitnjen gornji sloj

GERMINATOR daje tačniju i ujednačeniju dubinu obrade

GERMINATOR daje ravniju posteljicu na ujednačenoj dubini, pritom se manje vadi vlaga iz dubljih slojeva

GERMINATOR završava obradu sa valjkom, istiskujući višak vazduha,i zatvara površinu, tako znatno smanjuje isparavanje vlage.

Rezime: GERMINATOR je moderna mašina za rad u jednom prohodu, koja daje tačniju i kvalitetnuju obradu, te omogućava kvalitetniju setvu. U toku obrade se manje isušuje zemljište,i smanjuje se isparavanje posle obrade, tako da u uslovima sve suvlje klime GERMINATOR postaje neophodna mašina za predsetvenu pripremu.

Težina GERMINATORA je proračunata tako da se omogući stvaranje sloja idealne tvrdoće za prodiranje ulagača semena, jednako dobro i kod diskosnih sejalica i kod sejalica sa klasičnim raonicima.

Radni zahvat u mTransp. Širina u mTežina u kgBroj S oprugaHidraul. zatvaranje krilaRadna brzina u km/hPreporučena snaga traktora u KSBoja
3,03,02-36NE8-1280-100Zeleno-siva
3,52,28-40DA8-12100-120Zeleno-siva
4,02,02165048DA8-12110-130Zeleno-siva
4,52,52181056DA8-12130-140Zeleno-siva
5,02,52196064DA8-12140-160Zeleno-siva
6,03,02235072DA8-12160-180Zeleno-siva
Radni zahvat u mTransp. Širina u mTežina u kgBroj S opruga
3,03,02-36
3,52,28-40
4,02,02165048
4,52,52181056
5,02,52196064
6,03,02235072
Hidraul. zatvaranje krilaRadna brzina u km/hPreporučena snaga traktora u KSBoja
NE8-1280-100Zeleno-siva
DA8-12100-120Zeleno-siva
DA8-12110-130Zeleno-siva
DA8-12130-140Zeleno-siva
DA8-12140-160Zeleno-siva
DA8-12160-180Zeleno-siva

Galerija