Opšti uslovi kupovine

Osnovni podaci o firmi ATILA HUĐIK

Naziv: ATILA HUĐIK PR RADIONICA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM MAŠINAMA I DELOVIMA HUĐIK TEMERIN
Sediste firme: PAP PALA 127, 21235, Temerin, Srbija
Maticni broj: 52581273
PIB: 101873235
Delatnost i šifra delatnosti: 2830 - Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo;
Adresa za prijem elektronske poste: hudjik@gmail.com
Adresa za prijem poste: PAP PALA 127, 21235, Temerin

Opsti uslovi koriscenja

Firma Atila Huđik PR je vlasnik sajta www.hudjik.com . Posetom ili kupovinom na našem sajtu www.hudjik.com , prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molim Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja se primenjuju. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštenja vršimo izmene i dopune “uslova korišćenja”.
Ovaj sajt pre svega služi da Vas preko njega informišemo šta sve imamo u našim prodajnim objektima i po kojim cenama. Da bi pregledali naš sajt i upoznali se sa cenama ne morate se registrovati na samom sajtu.

Cene na sajtu

Sve cene su iskazane u dinarima sa uračunatim pdv-om. Cene na sajtu su iste kao i našim prodajnim objektima i ne sadrže nikakve dodatne troškove. Atila Huđik PR zadržava pravo da promeni cene bez prethodne najave. Trudimo se da cene na sajtu budu ažurne. U slučaju da se pojavi razlika u ceni u poslovnicama i na sajtu, potrošač ce dobiti robu po za njega povoljnijoj ceni.

Pronalazenje proizvoda koje zelite da kupite – korpa

Ukoliko se odlučite da kupite neki artikal iz naše ponude kliknite na dugme na kome je nacrtana korpa i piše +Dodaj u korpu. Time ste proizvod ubacili u svoju korpu. Možete upisati koliki broj komada želite da kupite, a takodje možete promeniti količinu. Takodje možete odustati od kupovine, izbrisati jedan artikal ili sve artikle.
Ubacivanjem artikla u korpu ne znači da ste taj artikal i kupili. Ako na sajtu piše da je artikal na stanju , može se desiti da nemamo dovoljnu količinu ili se u medjuvremenu taj artikal prodao kroz poslovnice. Posle ubacivanja proizvoda u korpu nama ce stići obaveštenje o Vašim željama za kupovinom. Po prijemu obaveštenja ce Vam se javiti naš komercijalistada zajedno sa Vama proveri da li ste tačno odabrali deo za Vaše vozilo i da li ste i dalje zainteresovani za kupovinu. Ako i dalje ostajete pri kupovini proizvod ce biti kvalitetno upakovan za transport i biće izdat fiskalni racun. Upakovan proizvod i račun biće poslati putem brze pošte na adresu koju ste naveli u korpi. Ukoliko Vam brza pošta ne preda fiskalni racun (greškom ili iz bilo kog razloga), molimo Vas da ne primate paket i ne plaćate otkupninu.

Način plaćanja

Ukoliko kupujete robu u našim prodajnim objektima možete koristiti sve oblike plaćanja (gotovina, ček, kartica, uplata na račun) Uz svaku kupovinu dobijate fiskalni račun koji je osnov za plaćanje.
Ako ne želite da dodjete u naše prodajne objekte već želite da Vam robu pošaljemo brzom poštom, tada robu plaćate po predračunu koji ste dobili na meil, u skladu sa Vašim on line zahtevom. Tako poručenu robu možete platiti i platnim karticama direktno na sajtu, ili plaćate kuriru gotovinom, a on Vam isporučuje robu i fiskalni račun za tu robu. Brza pošta Vaš iznos uplaćuje na račun naše firme. Dobijanjem fiskalnog računa vi možete ostavariti sva prava po zakonu o zaštiti potrošača.

Trošak dostave

Dostava proizvoda na kućnu adresu - isporuku plaća primalac po važećem cenovniku kurirske službe BEX. Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Nakon evidentirane uplate i potvrđene porudžbine sa našim operaterom, roba će biti isporučena na navedenu adresu. Isporuke se ne vrše subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima.

Reklamacije, saobraznost i garancija

Sva roba koja je kupljena kod nas podleže sobraznosti ili garanciji po zakonu o zavisnosti od vrste robe. Svaka reklamacija, uz fiskalni račun, se rešava prema zakonu o zaštiti potrošača.
Reklamacija se podnosi na našim prodajnim mestima, preko telefona ili slanjem elektronske pošte na naš e-mail. Odgovorno lice za reklamaciju se nalazi na broju telefona 021-842-109

Povraćaj novca

Povraćaj novca po bilo kom osnovanom razlogu vrši se isključivo na tekući račun kupca.

Opisi proizvoda

Atila Huđik PR se trudi da na sajtu sve proizvode opiše što je moguće detaljnije. Naći deo koji odgovara Vašoj mehanizaciji je stručan posao pa preporučujemo da pozovete našu prodajnu službu da vam oni pomognu oko izbora dela koji odgovara. U slučaju samostalnog odabira delova postoji velika mogućnost greške. Ako pogrešite, proizvod možete vratiti ako je neupotrebljavan I sa neoštećenom fabričkom ambalažom i original računom, a mi ćemo Vam vratiti novac.
Atila Huđik PR ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi prozvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako prozvod koji ste kupili odstupa od opisa koji su navedeni na sajtu, možete ga vratiti u nekorišćenom stanju, sa neoštećenom fabričkom ambalažom i kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti novac.

IV ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA
1. Obaveštavanje potrošača i pravo na odustanak
Dužnosti obaveštavanja za ugovore na daljinu i ugovore koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Član 27
Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, pored podataka iz člana 13. ovog zakona, na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o:
1) adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;
2) prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu; kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove; kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati;
3) trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;
4) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona;
5) obavezi da plati trgovcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3. ovog zakona, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. ovog zakona;
6) kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno u skladu sa članom 37. ovog zakona, o podatku da potrošač ne može da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora;
7) postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.
U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe, trgovac je dužan da potrošača obavesti i o:
1) dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe;
2) postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo;
3) minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom;
4) postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje potrošač na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi;
5) mogućnosti pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje sporova koje trgovac unapred prihvata i načinima pristupa.
Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na ugovore o snabdevanju vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni za prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili na ugovore o snabdevanju toplotnom energijom ili o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.
U slučaju javne aukcije podaci o trgovcu iz člana 13. stav 1. tačka 1) ovog zakona i stava 1. tačka 1) ovog člana mogu biti zamenjeni istovrsnim podacima o aukcionaru.
Podaci iz stava 1. tač. 4) i 5) i stava 2. tačka 1) ovog člana mogu biti dostavljeni putem obrasca iz člana 28. ovog zakona.
Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o pružanju finansijskih usluga na daljinu, potrošača, na jasan i razumljiv način, obavesti o:
1) osnovnim obeležjima finansijske usluge;
2) prodajnoj ceni finansijske usluge uključujući poreze, takse, troškove i naknade, odnosno o načinu obračunavanja cene ako prodajna cena finansijske usluge ne bude iskazana;
3) posebnim rizicima koji se odnose na određeni finansijski instrument;
4) periodu za koji važe data obaveštenja;
5) načinu plaćanja.
Ukoliko trgovac ne ispunu obavezu obaveštavanja o dodatnim troškovima iz člana 13. tačka 3) ovog zakona i stava 2. tačka 1) ovog člana potrošač nije dužan da snosi te troškove.
Trgovac je dužan da podatke iz st. 1, 2. i 6. ovog člana pruži potrošaču na srpskom jeziku.
Podaci iz st. 1, 2. i 6. ovog člana predstavljaju sastavni deo ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.
Teret dokazivanja izvršenja obaveza u skladu sa st. 1, 2. i 6. ovog člana i čl. 30. i 31. ovog zakona je na trgovcu.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Član 28
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

Pravo na privatnost i bezbednost

U skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, podaci koje ostavljaju potrošači na sajtu, koriste se isključivo za komunikaciju u slučajevima kupovine i isporuke robe. Atila Huđik PR lične podatke kupaca ne koristi za druge namene niti će to raditi.